Boekentip: Van taboe naar traumabewust.

Tip voor mensen die willen weten wat het betekent om als
KOPP (kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslaving) op
te groeien. Het heldere taalgebruik maakt het gemakkelijk leesbaar en
alles komt overeen met hoe ik het ook zie en
ervaren heb. Geschreven door Kassandra Goddijn.

Er zijn veel mensen die niet gediagnosticeerd zijn omdat ze
nooit om hulp hebben gevraagd. Wellicht ben jij een KOPP zonder dat je
dit weet. Heb je zelf psychische problemen zonder dat je weet wat de
oorzaak daarvan is.

Een mens wordt gevormd door de omgeving waarin hij of zij
opgroeit. Dus wie jij bent staat niet vast. Als jij b.v. emotionele
steun hebt gemist dan vormt dit jou. Affectieve verwaarlozing of
onveiligheid geeft heel veel stress en dat heeft effect
op jouw hersenontwikkeling en op jouw vermogen om met emoties en stress
om te gaan of om emoties te uiten. Onder de juiste omstandigheden kan
dit herstellen. Bewustwording draagt daar veel aan bij en is belangrijk
voor jezelf en voor je relaties en jouw kinderen.
Psychische problemen worden van generatie op generatie doorgegeven. Het
kan stoppen bij jou. Dit boek kan jou daarbij helpen.

Als je daarbij meer hulp nodig hebt dan ben je bij mij aan
het goede adres. Zo word je steeds meer jezelf en kom je in evenwicht
met je naasten.

Shares