Tag: gezonhdeid

Positieve gezondheid

spinnenweb positieve gezondheid

Positieve gezondheid ontwikkeld door Machteld Huber

Positieve gezondheid gaat over veerkracht en een andere kijk op gezondheid.

Kijken naar wat wél kan en vooral naar wat de cliënt belangrijk vindt en wil. Aansluiten bij de behoefte want deze kan wel eens heel anders zijn dan de hulpverlener verwacht of denkt. Veel mensen zijn ontzettend goed in het maken van aannames en invullen voor een ander. “Wij weten wat goed voor u is” of “Zo werken we nu eenmaal”. Zo wordt de regie overgenomen. Terwijl de regie, in de basis, bij de persoon zelf hoort. Autonomie.

Het is een andere manier van het gesprek aangaan en er worden meerdere aandachtsgebieden belicht.

Te weten:

  • lichaamsfuncties
  • mentaal welbevinden
  • zingeving
  • kwaliteit van leven
  • meedoen en
  • dagelijks functioneren.

Alle velden worden door mij meegenomen in mijn manier van werken. Ik kan mij voorstellen dat je specifieke behoeften hebt binnen één gebied, maar vaak raakt dit ook aan een ander gebied. Dat nemen we dan ook mee als jij dit wenst en ik dat mogelijk kan maken.

Shares