Over relaties, conflicten en scheiding

Wij hebben relaties nodig om ons prettig te voelen omdat wij sociale wezens zijn die in groepen functioneren. In de groep zijn onze overlevingskansen groter omdat we elkaar beschermen. Hechting van een baby aan zijn of haar primaire zorggevers is van levensbelang. Er bestaan meerdere hechtingsstijlen. Wij verbinden ons aan anderen. en gaan relaties aan. Er is behoefte aan betrokkenheid, wederkerigheid, gehoord voelen, genegenheid, vertrouwen, intimiteit en veiligheid. Bij het wegvallen van relaties ontstaat er rouw en verlies. Soms ook eenzaamheid, angst en depressie. Bij conflicten, geweld, geestelijke of lichamelijke mishandeling/verwaarlozing en onveilige hechting ontstaat er wantrouwen, angst, boosheid en terugtrekken. De kans op het ontstaan van een trauma. is aanwezig. Kenmerkend zijn de triggers waar iemand op reageert vanuit het primitieve reptielenbrein. Dit is een onbewust proces. Het levert ziekte en langdurig arbeidsverzuim op.

Niet iedereen is in staat om een langdurige intieme relatie op te bouwen en te onderhouden.

Als je gaat twijfelen aan je relatie, er ontstaan steeds vaker ruzies of je voelt je eenzaam of genegeerd in je relatie, dan is het zinvol om je gedachten en gevoelens eens op een rij te zetten. Een scheiding of het contact verbreken is niet altijd de beste optie, er zijn ook andere mogelijkheden. Een ander kun je niet veranderen maar wél de manier waarop je er zelf mee omgaat. Weten hoe je weer verder kunt met je relatie. Soms het beëindigen van de relatie wel de beste optie en is het van belang om als vrienden uit elkaar te gaan.. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Dat voorkomt veel leed. Ik kan jullie hierbij begeleiden en eventueel verwijzen naar mediators/advocaten die de juridische en financiële afwikkeling voor hun rekening nemen. Zij stellen een ouderschapsplan en scheidingsconvenant op.

Samen kunnen we kijken naar het patroon dat is ontstaan, dit kunnen we bespreekbaar maken. Welke behoefte is er en wat heb jij nodig? Je kunt alleen komen of samen met jouw partner, vriend, vriendin of familielid.

Als narratief familie mediator en coach ben ik gespecialiseerd in scheiding, samengesteld gezin en relatieproblemen. Ook het leren verwerken van een scheiding en leren omgaan met boosheid, eenzaamheid en wrok hoort hierbij. Ook kun je van mij leren hoe je je kind het beste kunt begeleiden. Pas als je jezelf kent en jouw stress is gedaald, kun je kind beter begeleiden.

Sommigen blijven hangen in hun boosheid en diepe pijn en worden destructief. Veelal ontstaat er dan een éénzijdig conflict waarbij de ander gestraft wordt. Wraakacties, intimideren, manipuleren en het niet aan afspraken houden of het aan de omgeving tonen dat het beslist niet aan jou heeft gelegen.. Vanuit het niet kunnen zien van het eigen aandeel in de relatie. Iemand kan mooie verhalen vertellen maar het gaat om wat iemand doét. Bij scheiding worden kinderen in dit proces meegesleept waardoor er een groot loyaliteitsconflict bij kinderen ontstaat. Relaties beschadigen en er wordt emotioneel afstand genomen. Een rouwproces ontstaat. Iedereen kent de verdrietige verhalen van kinderen. Voor hulp aan kinderen verwijs ik naar kindbehartigers of kindercoaches.,

Het samengesteld gezin heeft een bijzondere dynamiek omdat het een complexe samenlevingsvorm is. Het heeft meerdere kenmerken en valkuilen. Door het maken van een familieopstelling met poppetjes komen we alle problemen tegen. Deze noteren we en vervolgens gaan we zoeken naar een oplossing voor de knelpunten. Desgewenst schrijven we samen een stiefplan. Als gecertificeerd stiefplan-coach kan ik dit jullie bieden. Het is een speelse manier van werken die veel kan opleveren. Een groepstraining of gesprekken is ook mogelijk. Je weet misschien wel meer mensen die hiermee worstelen.

Rouw en verlies

Ook als verpleegkundige ben ik gewend om zaken als rouw en verlies bespreekbaar te maken en je daarbij te steunen. Denk hierbij ook aan veranderende relaties bij een ernstige ziekte of het verlies van een kind, en ook het ongewild verkrijgen van de positie van mantelzorger. Er zijn dingen die je zelfs niet met je vrienden bespreekt. Familiegeheimen. vervreemding, verstoting of geweld komt ook voor. Schaamte speelt vaak een rol. Over je gevoelens praten of deze laten zien kan moeilijk zijn. Het er eindelijk eens met iemand over kunnen praten maakt het minder zwaar. Het zorgt er voor dat het een plek kan krijgen, hanteerbaar en dragelijk wordt. Hier help ik jou bij.

Ik heb mijn beroepsgeheim en werk met de meldcode huiselijk geweld en mishandeling. Een melding bij Veilig Thuis levert niet altijd op wat jij wenst. Een andere weg is soms beter. Deze weg kan ik jou wijzen en leren.

Mijn persoonlijke ervaringen met deze thema’s neem ik mee.