Mijn aanbod

Herstelondersteuning vanuit verbinding.

Bemiddelen/coachen bij relatieproblemen en conflicten.

Training geweldloze verbindende communicatie.

Training over de verdrongen emoties waarbij we dieper ingaan op de materie.

Inhuur als aanbieder van Natuur op recept.
Aanbieder van ontspannende workshops in de natuur, zoals intuïtief schilderen/tekenen, fotosafari of ervaringsgericht wandelen
Buitenleven beleven : download voor meer informatie: Het Nationaalpark de Drentse Aa op andere manieren beleven en ervaren 
Training polyvagaaltheorie van Stephen Porges. Wat is het en hoe pas je dit toe in het dagelijks leven?
Inhuren als trainer of spreker.

Doelgroepen:

Particulieren

Hulpverleners

Scholen

Bedrijven

Bij interesse graag contact opnemen via
het contactformulier. Dan reageer ik op een voor mij geschikt moment.

Dossierbeheer en privacy:

De verslaglegging is gering omdat de verandering moet komen uit onze interactie. Ik leg een klein dossier aan waarin ik een aantal gegevens bewaar die relevant zijn om het proces en de kwaliteit te bewaken. Jij krijgt inzage indien gewenst. Verder heb ik je contactgegevens en eventueel die van je werkgever nodig. Je BSN heb ik in een enkel geval nodig.

In het kader van de privacy wetgeving deel ik niets met anderen mits jij daar toestemming voor geeft of schriftelijk om verzoekt. 

Ik werk met de meldcode huiselijkgeweld en mishandeling.