Aanbod bij lifecoaching

Trajecten/traingen:

 • Persoonlijk ontwikkeltraject bij het stagneren in studie, werk of relatie
 • Herstel en persoonlijke ontwikkeling bij, dreigende, burn-out, depressie, eenzaamheid, stress en/of trauma
 • Leefstijlverbetering en herstel van gezondheid. (inclusief bloeddruk, gewicht en buikomvang metingen)
 • Stoppen met roken (eventueel met ondersteuning van medicatie/pleisters)
 • Gewicht verliezen en niet meer aankomen. (inclusief bloeddruk, gewicht en buikomvang metingen)
 • Hoe maak je een succes van je relatie?
 • Mentaal steviger tijdens en na je scheiding
 • Hoe maak je een succes van het samengestelde gezin?
 • Hoe begeleid je je kind na echtscheiding?
 • Hoe vind je je balans als mantelzorger?
 • Hoe vind je je balans als jonge ouders?
 • Omgaan met conflicten: ruzie maken kun je leren
 • Hoe ga je om met rouw en verlies?
 • Leren loslaten
 • Hoe kun je jezelf het beste inzetten? Talentmanagement

Heb je zelf een bepaalde behoefte aan een andere vorm laat het mij dan weten want dan kunnen we samen kijken naar wat mogelijk is. Onze contacten zijn rechtstreeks en niet via mailverkeer.

Een persoonlijk ontwikkeltraject kan bestaan uit verschillende modules.

Werkvormen (wil je meer weten? klik dan op de link):

We kunnen binnen blijven maar we kunnen ook naar buiten gaan in de tuin of in het uitgebreide wandelgebied van het Nationaalpark de Drentsche Aa. 

Voor mij is het fijn als je een uitdraai meebrengt van je huisarts waar je ziektehistorie en medicatiegebruik in staat.
Het is voor mij een snelle manier om je te leren kennen. Ik kan dan meteen zien waar eventuele contra indicaties bestaan en waar ik rekening mee moet houden. Als er medicatie afgebouwd moet worden dan ga ik in overleg met je huisarts want die is verantwoordelijk voor je medicatie gebruik.

Dossierbeheer en privacy:

De verslaglegging is gering omdat de verandering moet komen uit onze interactie. Ik leg een klein dossier aan waarin ik een aantal gegevens bewaar die relevant zijn om het proces en de kwaliteit te bewaken. Jij krijgt inzage indien gewenst. Verder heb ik je contactgegevens en eventueel die van je werkgever nodig. Je BSN heb ik in een enkel geval nodig.

In het kader van de privacy wetgeving deel ik niets met anderen mits jij daar toestemming voor geeft of schriftelijk om verzoekt. 

Ik werk met de meldcode huiselijkgeweld en mishandeling.